banner
Wat doen we

We geven de leerlingen de wow-factor van actief en betekenisvol leren

- de leerlingen moeten actief zijn: zij moeten iets doen om de leerstof te verwerken;
- de leerlingen moeten constructief zijn: zij moeten de nieuwe kennis zelf construeren, d.w.z. uitdiepen en verbinden met de aanwezige voorkennis. Op deze manier ontstaat nieuwe kennis;
- de leerlingen moeten doelgericht met de kennis omgaan: het leren levert succeservaringen op als leerlingen een (bereikbaar) doel voor ogen hebben;
- de leerlingen moeten samen (coöperatief) bezig zijn met het verwerven en verwerken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Leren is een sociaal proces. Elkaar uitleg geven blijkt de resultaten te verbeteren.

Een belangrijke taak voor school is namelijk niet dingen leren, maar leerlingen motiveren om te leren, zodat ze het leuk gaan vinden om te leren. Dit is een van de taken die Playing for Success zich gesteld heeft. 


Playing for Success focust zich sterk op de succeservaring van de leerling: de Wow-factor van het actief betekenisvol leren. Ja, ik kan wel rekenen, ja ik kan wel taal, ja ik kan wel met de computer omgaan. Ja… ik kan wel leren.