banner
KAF

Actief en betekenisvol leren in een Wow! - omgeving

Playing for Success is een programma voor leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn, te weinig zelfvertrouwen hebben  of een negatief zelfbeeld. In Almere richten we ons op kinderen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en jongeren uit de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.

Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: het stadion van Almere City FC, stadslandgoed De Kemphaan en de Kunstlinie Almere Flevoland, de voormalige Stadsschouwburg van Almere. De gehele accommodatie is het leslokaal. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Alles is betekenisvol en actief. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren zinvol is, dan krijgen ze er zin in en wordt leren leuk. De schoolprestaties nemen toe en de kinderen hervinden ze hun zelfvertrouwen.