banner
Voor wie

In principe staat Playing for Success open voor alle leerlingen. Er is een grote groep kinderen die bij uitstek baat heeft bij Playing for Success. Playing for Success Almere City FC is op dinsdagochtend (ProAlmere), dinsdagmiddag (PO), donderdagmiddag (PO) en vrijdagochtend (SO).

Voor kinderen met echt oppositioneel gedrag is Playing for Success niet geschikt. 

De kinderen waarvoor Playing for Success bedoeld is staan beschreven in bijgaand formulier.
Voor dit formulier: klik hier

Het gaat om de volgende leerlingen:

- kinderen uit groep 5 en 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs
- kinderen uit de eindgroepen van alle vormen van speciaal onderwijs
- kinderen van ProAlmere (Praktijkonderwijs)
- kinderen uit de onderbouw van het VO en bovenbouw VO
- hoogbegaafde leerlingen
- kinderen uit het AZC

Voor de brochure Playing for Success Almere City FC: klik hier

Almere City Jongens