banner
Assist

Het project Assist is een programma van dertien weken dat als uitvalsbasis het leercentrum van Playing for Success bij Almere City FC heeft. Jongeren die dreigen Vroegtijdig Schoolverlater (VSV) te worden zijn de doelgroep.

De rode draad van het programma is: Wie ben ik, wat wil ik, hoe ga ik dat bereiken en wat heb ik daarvoor nodig om dit te doen laten slagen. De groepsdynamica maakt het verschil in het project omdat jongeren leren elkaar te corrigeren en stimuleren. We zien dat veel jongeren geholpen worden door deze manier van werken.

Door de veiligheid die geboden wordt hebben jongeren veel plezier en krijgen veel meer inzicht in zichzelf. Daardoor zijn ze in staat om hun eigen regie (weer) op te pakken. 

Het project duurt dertien weken. Drie keer per week komen de jongeren naar het leercentrum van Playing for Success Almere City FC.

Het project wordt geleid door een docent van Playing for Success in samenwerking met de jongerenwerker.

De groepsdynamica speelt een essentiële rol in het project:

Beoogde effecten:

•  Intrinsieke motivatie; door het doel in het leven te zien.
•  Eigen verantwoordelijkheden blijven nemen voor gemaakte keuzes.
•  Geen thuiszitters, maar leerlingen die bezig zijn met hun toekomst.
•  Betere leerling- en werknemersvaardigheden.
•  Langdurige verbetering door een nazorgproject.
•  Deelname aan stage en uiteindelijk op werk. 

De ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit project.