Playing for Success Almere is actief en betekenisvol onderwijs in de wow-omgeving van het stadion van Betaald voetbalclub Almere City FC, bij Stad & Natuur locatie De Kemphaan, in Kunstlinie Almere Flevoland en Stad en Natuur locatie het klokhuis. 

Kinderen ontdekken dat leren zinvol (echt) is, krijgen daardoor zin in leren en zo wordt leren leuk.
____________________________ 

 

 

Playing for Success SCIENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playing for Success Science

In en om het gebouw het Klokhuis in Almere poort gaan de leerlingen op een actieve manier aan de slag met ontdekkend leren. De opdrachten zijn echt, uitdagend en stimuleren de leerlingen om rekenen, taal, ICT en Engels toe te passen bij de verwerking van de opdrachten. Als echte professoren doen de leerlingen proefjes, meten ze de kwaliteit van het water en lossen problemen en uitdagingen op. De 21st Century skills staan centraal zodat de leerlingen creatief en kritisch leren denken. We werken aan mediawijsheid en de schriftelijke en mondelinge communicatie, denk hierbij aan het weergeven van onderzoeksresultaten en verslag doen van de opdracht in de vorm van een vlog. Heb jij een kind of leerling die een uitdaging aan kan? Geef hem dan op voor Science

lint 

Aanmelden kan door het ingevulde aanmeldformulier

op te sturen naar; l.mensink@playingforsuccess.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw kind of leerling ook inschrijven voor Almere City FC? Of voor één van de andere locatie's? Stuur een mailtje naar l.mensink@playingforsuccess.nl

De volgende periode start in april

 

 

 

cijferspel bij stad & natuur

Steun ons